Неділя, 16.06.2024, 02:38
Вітаю Вас, Гість

Базовий компонент дошкільної освіти.

Нова редакція. (2021 рік)

 

Участь сім’ї в розвитку дитини

Побудова освітнього процесу з дітьми дошкільного віку здійснюється на основі формування досвіду дитини у спілкуванні з дорослими та однолітками в усіх видах діяльності, які реалізуються в дошкільному віці (предметно-практичній, ігровій, образотворчій, пізнавальній та інших) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого, соціокультурного принципів організації освітнього процесу.

Сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.

Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє батьків або осіб, які їх замінюють від виховання й розвитку їх дитини (закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенція про права дитини та інші нормативно-правові акти).

Участь батьків або осіб, які їх замінюють, у розвитку компетентностей дитини, залучення сімей до освітнього процесу закладу дошкільної освіти утверджує позиції про те, що кожен з батьків є відповідальним за виховання, розвиток і навчання дитини, за збереження її життя, зміцнення здоров’я та усвідомленого ставлення до здорового способу життя, формування почуття людської гідності.

 

ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ ЗДО  № 21

 

"Відвідування дитиною  закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її в родинному колі"

(Ст. 7 п .3 Закону про дошкільну освіту та виховання)

 

1Загальні положення.

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти (ЗДО)

Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

 

2. Права батьків.

2.1 Батьки мають право:

 • вибирати ЗДО та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ЗДО;
 • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • на пільги на харчування;
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного ЗДО;
 • на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;
 • приймати участь у заходах ЗДО;
 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної ЗДО.

 

3.Обов’язки батьків.

3.1.Батьки зобов’язані:

 • виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;
 • виконувати режим дня ЗДО;
 • приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
 • батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
 • стежити за реальним станом здоров’я дитини;
 • не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;
 • не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
 • забезпечувати систематичне відвідування ЗДО;
 • своєчасно повідомляти ЗДО про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або зі  стаціонару з зазначенням діагнозу хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я (якщо дитина хворіла інфекційним захворюванням);
 • приводячи дітей до ЗДО, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам;
 • не забирати дітей в нетверезому стані;
 • дотримуватись правил дорожнього руху;
 • бути прикладом для своїх дітей;
 • своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
 • відвідувати батьківські збори;
 • виконувати поради - рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
 • бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

 

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ В ЗДО

ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ЗДО. ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗДО.

 

 

Для вас, батьки! Консультації, поради, пам'ятки.

1. Працюємо за програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"

2. "Роль сім'ї у розвитку мовлення дитини"

3. Скористайтеся порадами та рекомендаціями.

4. Методики розвитку мовлення в родині

Незабаром йдемо у дитячий садок

1. Коли краще віддавати дитину до дитячого садка?

2. Як підготувати дитину до дитячого садка?

3. Йдемо у дитячий садок.

4. Їжа та сон - складні сходинки адаптації.

5. Індивідуальні особливості адаптування.

6. Чому малюк так часто хворіє?

7. Ознайомлюємо малюка з ДНЗ.

8. Пам'ятка батькам.

9.Привчаємо малюка до горщика

Батькам майбутніх першокласників

Незабаром до школи

Що таке шкільна зрілість?

Поради батькам майбутніх першокласників

Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів

Про ігри та іграшки

У що можна грати всією родиною

ПРО БЕЗПЕКУ ТРЕБА ЗНАТИ, ПРО БЕЗПЕКУ ВАРТО ДБАТИ

Безпека у вашому домі

Профілактика дитячого травматизму

Літній період оздоровлення дітей – велика відповідальність дорослих

 

Про встановлення плати для батьків

за перебування дітей

у дошкільних навчальних закладах

            Відповідно до  ст.35 Закону України „Про дошкільну освіту”, ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих  актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VІІІ,  постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.02 р. № 1243 „Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.02 р. № 667  „Про порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”, доручення Першого заступника  Міністра    соціальної    політики  від   03.06.2014  № 184/2/22-14 стосовно звернень громадян, які переселяються з Луганської, Донецької областей, рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 17.07.2014 р. № 158 «Про забезпечення соціального захисту і підтримки сімей, які виїхали з території Донецької та Луганської областей на тимчасове перебування в м. Ніжині», від 12.02.2015р. № 35 «Про безкоштовне харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних  закладах дітей, батьки яких  є учасниками антитерористичної операції та дітей загиблих батьків під час бойових дій» та від 02.02.2017 року №17«Про батьківську плату за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»,  наказу управління освіти Ніжинської міської ради № 48 від 03.02.2017 та з метою соціальної підтримки категорійних сімей:

1. Встановити  плату для батьків в розмірі 60% від вартості харчування дитини на день, яка визначається за середнім щоквартальним показником.

2. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах».

         3. Звільнити від батьківської плати сім’ї, які мають 3-х і більше неповнолітніх  дітей.

         4. Плата батьків не береться за харчування дітей у санаторному дошкільному закладі для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу (ДНЗ № 2), у спеціальних групах для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку на основі протоколів  психолого-медико-педагогічної консультації (ДНЗ № 17, 21);  з батьків, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; за харчування дітей, батьки яких  є учасниками воєнних дій у східних регіонах  України,  дітей загиблих батьків під час  воєнних дій; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.   

  5. Від плати за харчування дітей  звільняються батьки або особи, що їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена  за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом України “Про Державний бюджет України” для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. Підставою для звільнення є довідки про (сукупний) дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, а також акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та довідки про склад сім’ї.

  6. Відповідно до рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 17.07.2014 р. № 158   від плати за харчування звільняються діти сімей, які виїхали з території Донецької та Луганської областей на тимчасове перебування в м. Ніжині.

  7. Батьки  сплачують  лише  за  дні  відвідування  дитиною дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування,  відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів) тощо), плата  з батьків не справляється.

         8. Для оформлення пільги на харчування батьки повинні надати до ДНЗ  наступні документи:  

     - заяву одного з батьків;

     - ксерокопію свідоцтва про народження дитини;

     - ксерокопію паспорта батьків;

     -довідку, яка підтверджує категорійність сім’ї.

         9. Список дітей із зазначеною категорією, батьки яких звільнені від плати за харчування, затверджується наказом по ДНЗ, витяг з якого передається до централізованої бухгалтерії Управління освіти.

                                     

 

Грип та ГРВІ: що робити, щоб вберегтися

Грип – це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги. Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу. Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом – коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів – це, в середньому, 7 днів.

Симптоми, що вимагають лікування вдома

При появі перших симптомів грипу хвора людина обов'язково повинна залишатися вдома – щоб не провокувати ускладнення власної хвороби і не наражати інших людей на небезпеку, смертельну для деяких з них.

Такими симптомами є:

- підвищена температура тіла;

- біль у горлі;

- кашель;

- нежить;

- біль у м'язах.

З будь-якими з цих симптомів не варто виходити з дому навіть заради візиту до лікаря – його слід викликати додому. Призначене лікарем симптоматичне лікування у домашніх умовах може бути достатнім для одужання.

Симптоми, що вимагають термінової госпіталізації

Якщо стан хворої людини погіршується, не зволікайте з госпіталізацією, адже тепер під загрозою – її життя.

Викликайте "швидку" чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо присутні наступні симптоми:

- сильна блідість або посиніння обличчя;

- затруднення дихання;

- висока температура тіла, що довго не знижується;

- багаторазове блювання та випорожнення;

- порушення свідомості – надмірна сонливість чи збудженість;

- болі у грудній клітці;

- домішки крові у мокроті;

- падіння артеріального тиску.

Продовжувати лікування вдома за наявності цих симптомів – небезпечно. Затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого.

 

Профілактика грипу

Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей.

Навіть якщо ознак хвороби немає:

- Уникати скупчень людей – аби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, при тому що деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів. Особливо актуально під час сезону грипу та епідемій.

- Користуватися одноразовими масками при необхідності – щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Так маскою повинна користуватися людина, яка доглядає за інфекційним хворим чи просто спілкується з ним. Хвора людина повинна використовувати маску лише в одному випадку: якщо їй доводиться перебувати серед здорових людей, не захищених масками. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс. Важливо пам'ятати, що у будь-якому випадку маску потрібно замінити, як тільки вона стане вологою чи забрудниться. Найкраще користуватися стандартними хірургічними масками, що мають вологостійку поверхню і довго залишаються ефективними. Економити чи лінитися вчасно замінити маску немає сенсу – волога маска не діє. Використані маски ні в якому разі не можна розкладати по кишенях чи сумках – їх потрібно одразу викидати у смітник.

- Регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання – як у помешканні, так і в робочих приміщеннях.

 

Увага! Ротавірусна інфекція

 

Ротавірусна інфекція - гостре вірусне захворювання, яке характеризується проносами, блюванням, слабкістю, підвищенням температури тіла.

Щороку в Україні реєструється біля 54000 діарейних захворювань. Нещодавно ротавірусна інфекція була причиною спалаху серед дітей у м. Донецьку, під час якого постраждало 60 осіб.

Джерелом ротавірусів є людина. Передача відбувається фекально-оральним шляхом під час прямого контакту, вживання в їжу інфікованих рота вірусом страв і води та при контакті з іншими поверхнями та предметами, що могли бути забруднені фекаліями (іграшки, підлоги, меблі, одяг тощо). Ротавірус дуже легко передається від людини до людини. Велика кількість вірусів міститься у фекаліях інфікованих осіб у період з двох днів до початку діареї до десяти днів після зникнення симптомів захворювання. Тривалість виділення ротавірусу з фекаліями в осіб із ослабленою імунною системою може бути протягом більш ніж 30 днів після інфікування.

Ротавірусне захворювання може мати легку форму перебігу – водяниста діарея при цьому триває декілька днів, при тяжкій формі захворювання спостерігається блювання, жар. Інкубаційного періоду триває 1-3 дні. Для ротавірусної інфекції характерний гострий початок — різке підвищення температури (близько третини пацієнтів мають підвищену температуру тіла до 39oС), нудота, іноді біль в животі, часте блювання, сильний пронос, випорожнення — яскраво-жовті, водянисто-пінисті. Крім того, у більшості хворих з’являється нежить, почервоніння в горлі, біль при ковтанні. Багаторічні спостереження виявили, що найбільші спалахи захворювання виникають під час або після епідемії грипу, за що ротавірусне захворювання отримала в народі неофіційну назву «кишковий грип». Симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, як правило, зникають через 3-7 днів

Для підтвердження діагнозу необхідно провести лабораторні дослідження, найбільш доступним з яких є виявлення антигену ротавірусу у зразках калу методом імуноферментного аналізу.

Під час захворювання необхідно дотримуватися заходів особистої гігієни, щоб запобігти зараженню. Особи, що наглядають за хворими, повинні часто мити руки, обробляти руки антисептичними засобами. Забруднені поверхні повинні бути вимиті водою з милом. Обробка 70% розчином етилового спирту інактивує ротавірус і попереджує передачу захворювання.

Ротавірусна інфекція


         Цей вірус назвали «ротавірусом» тому, що під мікроскопом він схожий на колесо («рота» перекладається з латинської як колесо).
Ротавірус характеризується високою стійкістю в різних об’єктах довкілля і може зберігати життєздатність протягом тижнів та місяців, якщо не буде проведено дезінфекцію.

         Джерелом рота вірусів є хвора людина. Особи із ослабленою імунною системою можуть бути носіями ротавірсуної інфекції протягом довгого часу.
         Ротавіруси у великій концентрації містяться у фекаліях хворих осіб і можуть зберігатися від кількох тижнів до 7 місяців. Передача відбувається фекально-оральним шляхом як під час прямого контакту, так і при контакті з іншими поверхнями та предметами, що могли бути забруднені фекаліями (підлоги, меблі, одяг, іграшки тощо).

           Інші шляхи передачі, такі як забруднені їжа та вода, а також повітряно-крапельний шлях не виключаються. У помірному кліматі ротавірусна інфекція поширюється переважно під час холодних місяців. В Україні пік захворюваності припадає на зимовий період з грудня по травень. 
         Ротавірус дуже легко передається від людини до людини. Велика кількість вірусів міститься у фекаліях інфікованих осіб у період з двох днів до початку діареї (проносу) до десяти днів після зникнення симптомів захворювання. Тривалість виділення ротавірусу з фекаліями в осіб із ослабленою імунною системою спостерігається протягом більш ніж 30 днів після інфікування.

         Після інкубаційного періоду, що триває 1-3 дні, для ротавірусної інфекції характерний гострий початок – різке підвищення температури, сильний пронос, часто блювання і випорожнення – яскраво-жовті, водянисто-пінисті. Крім того, у більшості хворих з’являється нежить, почервоніння в горлі, біль при ковтанні. Багаторічні спостереження виявили, що найбільші спалахи захворювання виникають під час або перед епідемією грипу, з що рота вірусна інфекція отримувала неофіційну назву «кишковий грип».
         Під час захворювання необхідно дотримуватися заходів безпеки, що запобігти зараженню. Особи, що наглядають за дітьми, повинні часто мити руки. Забруднені поверхні повинні бути вимиті водою з милом. Обробка 70% розчином етилового спирту інактивує ротавірус і попереджує передачу захворювання, що може трапитись при контакті з інфікованими предметами. 
         Діти не повинні відвідувати дитячі заклади, доки діарея не припиниться. В інших випадках ізолювати хворих дітей не потрібно.

 

                      Обережно, сальмонелла!

Сальмонельоз належить до групи інфекційних кишкових захворювань і є одним з найбільш поширених інфекційних хвороб у світі. Причина розвитку сальмонельозу - бактерії роду Salmonella (Сальмонела). Зазвичай при сальмонельозі вражається шлунково-кишковий тракт. Найбільш поширений шлях передачі сальмонельозу - через брудну воду і продукти харчування, які заражені сальмонелами. Носіями даного виду інфекції є велика кількість людей (в організмі людини відбувається розмноження бактерій, при цьому симптоми і ознаки сальмонельозу не виявляються).

Хвороба може вражати велику кількість людей, що вживають у їжу продукти, заражені мікробами (масло, молоко, яйця птахів, м'ясо та ін.). Коли сальмонели потрапляють в продукти харчування, вони зазвичай не викликають зміни в смакових якостях і зовнішньому вигляді їжі, тому ймовірність зараження зростає.

В якості джерела інфекції для дорослих людей в більшості випадків виступають продукти харчування, які заражені мікробами (курячі яйця чи яйця водоплавних птахів). Найчастіше виникнення сальмонельозу пов'язано з поганою термічною обробкою продуктів харчування.

У дитячому віці (особливо на першому році життя) найбільш небезпечне джерело інфекції - хвора на сальмонельоз людина або носій інфекції. Діти можуть заразитися цим захворюванням через білизну, посуд і предмети, які були заражені.

Тривалість інкубаційного періоду для даного захворювання становить в середньому від 6 до 48 годин. У ряді випадків хвороба починає проявлятися тільки через сім-вісім днів з моменту зараження. На перших етапах хвороби зазвичай відзначається переважання ознак загальної інтоксикації:- збільшення температури тіла (38-39 градусів);

- озноб;

- головний біль;

- ломота в тілі і слабкість;

- зниження апетиту;

- діти першого року життя, оскільки не можуть поскаржитися словесно, стають неспокійними, примхливими, відмовляються від їжі, багато плачуть, у них спостерігається неспокійний сон.

Симптоми при найпоширенішої формі захворювання - гастроінтестинальної, особливо після вживання сумнівних продуктів харчування, очевидні, але за ними визначити, що це сальмонельоз важко. Без аналізу калу і блювотних мас жоден лікар не може ствердно заявити, що зараження відбулося сальмонелою.

При легкому ступені тяжкості гастроінтестинальної форми сальмонельозу, лікування може бути здійснено амбулаторно за призначенням лікаря - інфекціоніста. Ситуацію можна охарактеризувати, як легку форму і від госпіталізації можна відмовитися за умови, якщо блювота була тільки один раз, діарея не більше 10 разів на добу. Однак, якщо мова йде про дитину, особливо при значному зневодненні, слід скористатися медичною допомогою в стаціонарі.

Існують деякі правила, які в домашніх умовах багато хто дотримується для профілактики будь-яких кишкових інфекцій, в тому числі і сальмонельозу:

<