Четвер, 13.08.2020, 02:31
Вітаю Вас, Гість

Наш колектив

У дошкільному навчальному закладі функціонує 11 груп: 2 групи для дітей раннього віку, 6 груп – дошкільного віку, 3 групи (різновікові) -2 групи - для дітей з порушеннями мовлення, 1 група – з порушенням зору. 
 У закладі працюють 31 педагог, 2 старші медичні сестри і 28 осіб обслуговуючого персоналу.

 


 Очолює роботу колективу завідуюча – Пищик Тетяна Сергіївна, освіта – вища, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України; педагогічний стаж – 24 роки.

Тетяна Сергіївна досвідчений педагог, практик, нагороджена грамотами обласного та міського значення. Особливо піклується про формування особистості дитини, розвитку її творчих здібностей та природних задатків, забезпечення умов для їх саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності.

 

Вихователь – методист, спеціаліст вищої категорії, Коренькова Наталія Миколаївна, освіта – вища, педагогічний стаж – 19 років.

Наталія Миколаївна працює у ДНЗ № 21 з 1999 року. У своїй роботі виявляє педагогічну майстерність організаторський хист, широко вповаджує новаторські програми, педагогічний досвід, нові освітні технології в практику роботи педагогів ДНЗ. Творчий, енергійний педагог, користується повагою у колег по роботі та батьків, любить свою справу, постійно підвищує свій фаховий рівень.

 

Практичний психолог - Самойленко Марія Кузьмівна, спеціаліст вищої категорії, практичний психолог-методист


Музичні керівники  Іващенко Юлія Миколаївна, спеціаліст вищої категорії , Андрейкіна Алла Максимівна, спеціаліст ,Тихоненко Вікторія Віталіївна, спеціаліст І категорії.
Інструктор з фізичного вихованняСергієнко Людмила Олександрівна, спеціаліст;
Вчителі-логопеди:Махинько Т.М., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель-логопед; Александрова О.В. – спеціаліст вищої категорії;
Вчитель-дефектологРакова Валентина Миколаївна, спеціаліст І категорії

Педагогічний колектив закладу налічує:

9 педагогів, які мають вищу категорію;

4 - І категорію;

5 - ІІ категорію;

13 - спеціалісти.


У дошкільному навчальному закладі перебуває 306 дітей, в тому числі:
раннього віку - 64 дітей;
дошкільного віку - 197 дітей;
групи компенсую чого типу - 45 дітей.

 

Принципи організації виховної роботи з дітьми:

 - максимальне пристосування до природи дитини, до її вікових, фізіологічних, статевих та індивідуальних, до психологічних, національних рис;
- диференціація навчально-виховного процесу відповідно до індивідуальних задатків, нахилів, здібностей, інтересів та потреб кожного вихованця, виявлення талантів, створення якнайсприятливіших умов для їхнього розквіту, для самовираження, самоствердження й самореалізації кожної особистості;
 - системність, постійність атмосфери гуманності, співдружності, співробітництва, психологічного комфорту;
 - гуманізація і демократизація педагогічного процесу як найважливіша умова вільного самопочуття дитини в дошкільному закладі, її прагнення вдосконалитися, активно та ініціативно діяти, виявляти своє ставлення до людей і середовища;
 - гармонійне поєднання родинного і суспільного виховання, що ґрунтується на взаємній повазі і підтримці, активному підході до явищ навколишньої дійсності, ненав’язливому введенні дитини в життя.

 

Завдання освітньо-виховної роботи:

 - гуманізація освітньо-виховного процесу;
- формування життєво-компетентної особистості шляхом пробудження в дитини духовного начала, допомога кожній дитині в самореалізації та самовдосконаленні, навчання жити серед людей, формування творчої індивідуальності на національній основі і водночас розвиток на рівні сучасності, відповідно до вікових та соціальних потреб;
 - формування гармонійно розвиненої підростаючої особистості, наділеною національною свідомістю, гідністю й прагненням зберігати й примножувати національну культуру як елемент культури загальнолюдської;
 - прищеплення загальнолюдських морально-етичних цінностей, зокрема таких якостей як: доброта, чуйність, милосердя, людяність, справедливість, правдивість, сумлінність, чесність, гідність, громадськість, повага і гуманне ставленняСтатут ДНЗ

Положення про батьківський комітет закладу