Неділя, 16.06.2024, 01:54
Вітаю Вас, Гість

Наш колектив

У  закладі дошкільної освіти функціонує 11 груп: 2 групи для дітей раннього віку, 6 груп – дошкільного віку (з них 2 інклюзивні), 3 групи (спеціальні,різновікові) - 2 групи - для дітей з порушеннями мовлення, 1 група – з порушенням зору. 
 У закладі працюють 32 педагоги, 2 старші медичні сестри і 30 осіб обслуговуючого персоналу.

 


 Очолює роботу колективу директор – Пищик Тетяна Сергіївна, освіта – вища, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України; педагогічний стаж – 27 років.

Тетяна Сергіївна досвідчений педагог, практик, нагороджена грамотами обласного та міського значення. Особливо піклується про формування особистості дитини, розвитку її творчих здібностей та природних задатків, забезпечення умов для їх саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності.

 

Вихователь – методист, спеціаліст вищої категорії, Коренькова Наталія Миколаївна, освіта – вища, педагогічний стаж – 22 роки.

Наталія Миколаївна працює у ЗДО № 21 з 1999 року. У своїй роботі виявляє педагогічну майстерність організаторський хист, широко вповаджує новаторські програми, педагогічний досвід, нові освітні технології в практику роботи педагогів ЗДО. Творчий, енергійний педагог, користується повагою у колег по роботі та батьків, любить свою справу, постійно підвищує свій фаховий рівень.

 

Практичний психолог - Самойленко Марія Кузьмівна, спеціаліст вищої категорії, практичний психолог-методист


Музичні керівники  Іващенко Юлія Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, звання вихователь-методист, Андрейкіна Алла Максимівна, спеціаліст,Тихоненко Вікторія Віталіївна, спеціаліст І категорії.
Інструктор з фізичного вихованняСергієнко Людмила Олександрівна, спеціаліст;
Вчителі-логопеди:Махинько Т.М., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель-логопед; Александрова О.В. – спеціаліст вищої категорії;
Вчитель-дефектологРакова Валентина Миколаївна, спеціаліст І категорії

Якісний склад педагогічних кадрів:

  • спеціалісти -  11 (34%)
  • ІІ категорія  - 3 (9 %)
  • І категорія – 8 (25 %)
  • вища категорія – 10 (31%)
  • звання – 5 (16 %)

У  закладі дошкільної освіти перебуває 283 дітей, у тому числі:
раннього віку - 35 дітей;
дошкільного віку - 206 дітей;
групи компенсую чого типу - 42 дітей.

 

Принципи організації виховної роботи з дітьми:

- максимальне пристосування до природи дитини, до її вікових, фізіологічних, статевих та індивідуальних, до психологічних, національних рис;
- диференціація навчально-виховного процесу відповідно до індивідуальних задатків, нахилів, здібностей, інтересів та потреб кожного вихованця, виявлення талантів, створення якнайсприятливіших умов для їхнього розквіту, для самовираження, самоствердження й самореалізації кожної особистості;
- системність, постійність атмосфери гуманності, співдружності, співробітництва, психологічного комфорту;
- гуманізація і демократизація педагогічного процесу як найважливіша умова вільного самопочуття дитини в дошкільному закладі, її прагнення вдосконалитися, активно та ініціативно діяти, виявляти своє ставлення до людей і середовища;
 - гармонійне поєднання родинного і суспільного виховання, що ґрунтується на взаємній повазі і підтримці, активному підході до явищ навколишньої дійсності, ненав’язливому введенні дитини в життя.

 

Завдання освітньо-виховної роботи:

- гуманізація освітньо-виховного процесу;
- формування життєво-компетентної особистості шляхом пробудження в дитини духовного начала, допомога кожній дитині в самореалізації та самовдосконаленні, навчання жити серед людей, формування творчої індивідуальності на національній основі і водночас розвиток на рівні сучасності, відповідно до вікових та соціальних потреб;
 - формування гармонійно розвиненої підростаючої особистості, наділеною національною свідомістю, гідністю й прагненням зберігати й примножувати національну культуру як елемент культури загальнолюдської;
 - прищеплення загальнолюдських морально-етичних цінностей, зокрема таких якостей як: доброта, чуйність, милосердя, людяність, справедливість, правдивість, сумлінність, чесність, гідність, громадськість, повага і гуманне ставлення