Четвер, 13.08.2020, 03:07
Вітаю Вас, Гість


Методична робота це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми.

 

Форми методичної роботи:

1. Педагогічні ради
2. Консультпункт для педагогів «Професіонал»
3. Педагогічні читання,
4. Творча група «Педагогічна майстерня»
5. Семінари-практикуми, тренінги
6. Майстер - клас «Сходиннки зростання»
7. Робота з педагогами – початківцями «Школа педагога»
8. Робота з педагогами, які атестуються «Родзинки педагогічного успіху»
9. Робота з помічниками вихователя в школі «Майстерність»
Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника і планується за трьома напрямками: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта. У роботі з педагогами використовуються колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи. Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично – прогностичний характер. Для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводиться моніторинг, результати якого свідчать про динаміку розвитку професіоналізму педагогів

 

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018 – 2019 н.р.

ЗАВДАННЯ НА  2018 – 2019  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними програмами розвитку дитини дошкільного віку, на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018р. № 1/9-386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році», та виходячи з аналізу методичної та освітньо - виховної роботи у 2017-2018 навчальному році, враховуючи досягнення й перспективи розвитку закладу, педагогічний колектив вважає пріоритетними напрямками освітньої діяльності збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, поглиблення роботи з питань реалізації завдань соціалізації особистості дошкільника через впровадження освітньо-виховної моделі «Калиновий сад» та визначає основні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на удосконалення якості освітнього процесу щодо реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО через впровадження сучасних освітніх технологій.

2. Забезпечити наступність у роботі ДНЗ та школи в умовах створення Нової української школи шляхом взаємодії щодо упровадження соціо-ігрових технологій.

3. Спрямувати роботу педагогічного колективу на формування правової культури дітей та батьків в рамках реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!”» (Указ Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком прав людини) та пріоритетного напрямку роботи закладу за освітньо-виховною моделлю «Калиновий сад».

Форми методичної роботи (колективні) у 2018-2019 н.р.

 Cтруктура методичної роботи з кадрами:     

1. Школа інновацій «Математичні знахідки»

2. Майстер-клас вихователя Кацалап Н.І. «Використання в іграх з ФЕМУ у дошкільників логічних блоків Дьенеша та паличок Кьюізенера».

3. Методичний тиждень: «Дотик до філософії серця В.О.Сухомлинського. Шляхи вдосконалення якості дошкільної освіти на засадах ідей В.Сухомлинського (до 100-річчя видатного педагога)

4. Семінар-тренінг «Соціо-ігрові технології – важлива умова на шляху до успіху»

5. Методичний тиждень «Великі права маленької дитини». Правова освіта дошкільнят в рамках реалізації право просвітницького проекту «Я маю право» та пріоритетного напрямку роботи закладу за освітньо-виховною моделлю «Калиновий сад».

6. Проблемний семінар «Морально – правове виховання дошкільників в контексті реалізації освітньо-виховної моделі «Калиновий сад».

7. Творча група «Формування правової культури дітей та батьків в рамках реалізації право просвітницького проекту «Я маю право!» та пріоритетного напрямку роботи закладу за освітньо-виховною моделлю «Калиновий сад» (керівник Коренькова Н.М., вихователь-методист).

8. Семінар-практикум «Влітку – сонце і пісок – все для ігор, для діток». Особливості організації роботи з дошкільниками в літній оздоровчий період.

 

Методичний проект роботи над реалізацією науково методичної проблеми на 2014-2019 рр. дошкільного навчального закладу (ясел-садка) " № 21 "Калинонька" комбінованого типу

 

Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в ЗДО у 2018-2019 навчальному році

Працюємо за програмою «Впевнений старт»

Авторський колектив: Н. В. Гавриш Т. О. Піроженко О. С. Рогозянський О. Ю. Хартман А. С. Шевчук Заг. наук. ред. проф. Т. О. Піроженк

Програму оновлено, щоб сприяти успішному розвитку дитини на передшкільному етапі життя.

Зміст програми:

  • не переобтяжений методичними порадами, уточненнями, рекомендаціями, переліками вправ, ігор тощо;

· передбачає свободу вихователів у виборі форм, методів, засобів у реалізації освітніх завдань;

  • орієнтований на:

– закладення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи.

– реалізацію особистісно орієнтованої моделі освітнього процесу.

В основі програми — діяльнісний підхід.

Освітні завдання програми структуровані за видами дитячої діяльності:

  • комунікативна

· здоров’язберігальна й рухова

  • пізнавально-дослідницька:

- у світі предметів;

– у світі людей;

– у світі природи;

– елементарні математичні уявлення;

– досліди та експерименти.

· мовленнєв

· ігрова

· господарсько-побутова

· художньо-естетична

  • завдання з особистісного розвитку.

В окремих розділах:

  • характеристика психологічної зрілості дошкільника

· показники засвоєння програми

  • поради для батьків дітей старшого дошкільного віку

 

Навчально-методичне забезпечення програми

Головна мета діяльності вихователя змістовна організація життєдіяльності дошкільників у специфічних видах дитячої діяльності.

Пропонується два варіанти роботи за програмою:

  • наслідувальний – «Роби як Я» (відтворення)
  • творчий — коли вихователь за зразком самостійно конструюватиме день дитини, а згодом і карту активностей тижня.

 

Комплект навчально-методичного забезпечення програми «Впевнений старт»

1. Методичний посібник «Впевнений старт: книга вихователя» — методичні поради, перспективне планування, календарне планування (за тематичним принципом).

2. Навчальний посібник для дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт: книга дошкільника» — розвивальні завдання за кожним розділом програми, вправи з розвитку дрібної моторики, завдання для роботи з батьками вдома тощо.

3. Альбом «Впевнений старт: альбом для художньо-творчої діяльності».

4. Довідник «Впевнений старт: книга для батьків» — просвітницьке видання для активної співпраці педагогів і батьків майбутніх першокласників.

Інформаційний контент навчально-методичного забезпечення до програми розміщуватимуть на порталі vstart.com.ua.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1424-start-novo-redakts-programi-vpevneniy-start

Працюємо з "Книгою дошкільника"

 

Виконуємо завдання в парах

 

24 жовтня 2018 року в Києві у Великому конференц-залі НАН України відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар для тренерів-представників проекту «Впевнений старт» #VS_Fest_2018, в якому взяла участь вихователь-методист ДНЗ № 21 Коренькова Н.М.

  

 

Консультації

1. Проблеми адаптації дітей до умов ДНЗ та співпраця батьків і вихователя щодо їх вирішення.

2. Соціальна адаптація дітей дошкільного віку засобами гри.

3. Заняття в педпроцесі: сучасний погляд.

4. Музейна педагогіка в освітньому процесі сучасного ДНЗ.

5. Джерела морально-духовного виховання дошкільників.

6. Моделі фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ та їх вплив на зміцнення фізичного і соціального здоров'я.

7. Співпраця з сім'єю щодо формування здорового способу життя дошкільник

8.Природа рідного краю як чинник екологічного та патріотичного виховання дошкільників.

9. Основні положення «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (HAКАЗ МОНУ № 641 від 16 червня 2015 року)

10. Роль спортивних ігор та вправ у вихованні фізичних якостей дошкільників

11. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Корисні посилання

 

Cкарбничка вихователя днз http://skarb-bilyk.at.ua/

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ   http://osvita.ua/school/lessons_summary/doshkillya/

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ http://shop.mcfr.com.ua/ua/catalog/osvita/upravlinnja_doshkilnym_zakladom/#fresh

ВИХОВАТЕЛЬ - МЕТОДИСТ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ http://vmetodyst.blogspot.com/

ПАЛІТРА ПЕДАГОГА    http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=72

 УКРАЇНСЬКІ КАЗКИ  http://kazky.org.ua/

Навчально-методична література для вихователів ДНЗ http://shkilniypidruc.ucoz.ru/load/doshkilnjatam/literatura_dlja_vikhovatelja/52

 Загадки, лічилки, скоромовки та дуже багато цікавого  http://www.abetka-logopedka.org/

 

Для вихователів ДНЗ

 Персональний сайт Катерини Крутій - http://ukrdeti.com

Оформлення дитячих навчальних закладів -http://dutsadok.com.ua/

Медико-педагогический проект "Гармония интеллекта и здоровья" - http://www.pesneznaika.ua/

Дитячі садки (ДНЗ) України - http://sadiki.in.ua/

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

1. Методичні рекомендації щодо організації роботи в літній оздоровчий період

2. Форми організації життєдіяльності дітей та проведення оздоровчих процедур

3. Консультація для педагогів: "Організація прогулянок влітку"

4. Лист МОНмолодьспорту від 28.05.2012 № 1/9-413. Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

 

Майстер - клас  "Чарівний світ Петриківки"

Старостенко Світлани Василівни (спеціаліст СЮТ)

27.01.2016 р.

Майстер-клас

інструктора з фізкультури Сергієнко Л.О.

«Через гру і рух – до формування людини майбутнього»

Мета:

- задоволення потреб дітей у руховій активності;

- удосконалення роботи з розділу «Спортивні ігри з дошкільниками».