Неділя, 16.06.2024, 02:50
Вітаю Вас, Гість


Методична робота це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми.

 

Форми методичної роботи:

1. Педагогічні ради
2. Консультпункт для педагогів «Професіонал»
3. Педагогічні читання,
4. Творча група «Педагогічна майстерня»
5. Семінари-практикуми, тренінги
6. Майстер - клас «Сходиннки зростання»
7. Робота з педагогами – початківцями «Школа педагога»
8. Робота з педагогами, які атестуються «Родзинки педагогічного успіху»
9. Робота з помічниками вихователя в школі «Майстерність»
Система методичної роботи в  закладі дошкільної освіти будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника і планується за трьома напрямками: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта. У роботі з педагогами використовуються колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи. Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично – прогностичний характер. Для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводиться моніторинг, результати якого свідчать про динаміку розвитку професіоналізму педагогів

Корисні джерела з питань організація освітньої діяльності в закладах дошкільної освітиКорисні джерела з питань організація освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами у 2021 – 2022 н.р.

ЗАВДАННЯ НА  2021 – 2022  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

Керуючись Законами України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти (затверджено наказом МОН України від 12.01.2021 № 33), Положенням про заклад дошкільної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86), Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затвердженим наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234), інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ № 1/9-406 від 10.08.21 року «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році», відповідно до Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446) та виходячи з аналізу освітнього процесу і методичної роботи у 2020/2021 навчальному році, ураховуючи актуальну суспільно-політичну, соціально-економічну, екологічну ситуацію в країні, досягнення й перспективи розвитку закладу, визначені Стратегією розвитку закладу на 2019-2021 роки, Освітньою програмою закладу педагогічний колектив визначає основні завдання на 2021/2022 навчальний рік:

1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на створення оптимальних умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти, формування готовності організовувати якісний освітній процес у закладі освіти, враховуючи зміст і завдання освітніх напрямів оновленого Стандарту (БКДО).

2. Продовжити роботу щодо реалізації освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» БКДО, спрямованого на формування предметно-практичної  компетентності дошкільників у процесі трудової діяльності

3. Спрямувати роботу педагогічного колективу на реалізацію освітньо-виховної моделі «Калиновий сад» на засадах інтеграції через формування соціально-громадянської компетентності у світлі оновленого БКДО.

 

 

Структура методичної роботи з педагогічними кадрами на 2021-2022 н.р навчальний рік

1. Проблемний семінар «Формування ціннісних орієнтацій дошкільників у сучасному соціопросторі»    

2. Постійно діючий семінар-практикум «Курс на якість. Оновлений БКДО: сучасні підходи до його реалізації» 

3. Семінар-практикум «Реалізація завдань формування предметно-практичної  компетентності дітей у процесі організації трудової діяльності»

4. Майстер-клас інструктора з фізкультури Сергієнко Л.О. «Сучасні підходи до оздоровлення дітей влітку».

5. Творча лабораторія «Еврика». Проблема «Реалізацію освітньо-виховної моделі «Калиновий сад» на засадах інтеграції через формування соціально-громадянської компетентності у світлі оновленого БКДО».

 

Про переліки навчальної літератури та навчальних програм,

рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021-2022 навчальному році

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Нормативні документи:

1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ МОН України (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013)  № 930 від 06 жовтня 2010 року 

2. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 800

 

ПЛАНИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

2022 РІК

 

Працюємо за програмою «Впевнений старт»

Авторський колектив: Н. В. Гавриш Т. О. Піроженко О. С. Рогозянський О. Ю. Хартман А. С. Шевчук Заг. наук. ред. проф. Т. О. Піроженко

Програму оновлено, щоб сприяти успішному розвитку дитини на передшкільному етапі життя.

Зміст програми:

  • не переобтяжений методичними порадами, уточненнями, рекомендаціями, переліками вправ, ігор тощо;

· передбачає свободу вихователів у виборі форм, методів, засобів у реалізації освітніх завдань;

  • орієнтований на:

– закладення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи.

– реалізацію особистісно орієнтованої моделі освітнього процесу.

В основі програми — діяльнісний підхід.

Освітні завдання програми структуровані за видами дитячої діяльності:

  • комунікативна

· здоров’язберігальна й рухова

  • пізнавально-дослідницька:

- у світі предметів;

– у світі людей;

– у світі природи;

– елементарні математичні уявлення;

– досліди та експерименти.

· мовленнєв

· ігрова

· господарсько-побутова

· художньо-естетична

  • завдання з особистісного розвитку.

В окремих розділах:

  • характеристика психологічної зрілості дошкільника

· показники засвоєння програми

  • поради для батьків дітей старшого дошкільного віку

 

Навчально-методичне забезпечення програми

Головна мета діяльності вихователя змістовна організація життєдіяльності дошкільників у специфічних видах дитячої діяльності.

Пропонується два варіанти роботи за програмою:

  • наслідувальний – «Роби як Я» (відтворення)
  • творчий — коли вихователь за зразком самостійно конструюватиме день дитини, а згодом і карту активностей тижня.

 

Комплект навчально-методичного забезпечення програми «Впевнений старт»

1. Методичний посібник «Впевнений старт: книга вихователя» — методичні поради, перспективне планування, календарне планування (за тематичним принципом).

2. Навчальний посібник для дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт: книга дошкільника» — розвивальні завдання за кожним розділом програми, вправи з розвитку дрібної моторики, завдання для роботи з батьками вдома тощо.

3. Альбом «Впевнений старт: альбом для художньо-творчої діяльності».

4. Довідник «Впевнений старт: книга для батьків» — просвітницьке видання для активної співпраці педагогів і батьків майбутніх першокласників.

Інформаційний контент навчально-методичного забезпечення до програми розміщуватимуть на порталі vstart.com.ua.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1424-start-novo-redakts-programi-vpevneniy-start

Працюємо з "Книгою дошкільника"

 

Виконуємо завдання в парах

 

24 жовтня 2018 року в Києві у Великому конференц-залі НАН України відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар для тренерів-представників проекту «Впевнений старт» #VS_Fest_2018, в якому взяла участь вихователь-методист ДНЗ № 21 Коренькова Н.М.

  

 

Консультації

1. Проблеми адаптації дітей до умов ДНЗ та співпраця батьків і вихователя щодо їх вирішення.

2. Соціальна адаптація дітей дошкільного віку засобами гри.

3. Заняття в педпроцесі: сучасний погляд.

4. Музейна педагогіка в освітньому процесі сучасного ДНЗ.

5. Джерела морально-духовного виховання дошкільників.

6. Моделі фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ та їх вплив на зміцнення фізичного і соціального здоров'я.

7. Співпраця з сім'єю щодо формування здорового способу життя дошкільник

8.Природа рідного краю як чинник екологічного та патріотичного виховання дошкільників.

9. Основні положення «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (HAКАЗ МОНУ № 641 від 16 червня 2015 року)

10. Роль спортивних ігор та вправ у вихованні фізичних якостей дошкільників

11. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Корисні посилання

 

Cкарбничка вихователя днз http://skarb-bilyk.at.ua/

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ   http://osvita.ua/school/lessons_summary/doshkillya/

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ http://shop.mcfr.com.ua/ua/catalog/osvita/upravlinnja_doshkilnym_zakladom/#fresh

ВИХОВАТЕЛЬ - МЕТОДИСТ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ http://vmetodyst.blogspot.com/

ПАЛІТРА ПЕДАГОГА    http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=72

 УКРАЇНСЬКІ КАЗКИ  http://kazky.org.ua/

Навчально-методична література для вихователів ДНЗ http://shkilniypidruc.ucoz.ru/load/doshkilnjatam/literatura_dlja_vikhovatelja/52

 Загадки, лічилки, скоромовки та дуже багато цікавого  http://www.abetka-logopedka.org/

 

Для вихователів ЗДО

 Персональний сайт Катерини Крутій - http://ukrdeti.com

Оформлення дитячих навчальних закладів -http://dutsadok.com.ua/

Медико-педагогический проект "Гармония интеллекта и здоровья" - http://www.pesneznaika.ua/

Дитячі садки (ЗДО) України - http://sadiki.in.ua/

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

1. Методичні рекомендації щодо організації роботи в літній оздоровчий період

2. Форми організації життєдіяльності дітей та проведення оздоровчих процедур

3. Консультація для педагогів: "Організація прогулянок влітку"

4. Лист МОНмолодьспорту від 28.05.2012 № 1/9-413. Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"