Середа, 14.04.2021, 20:18
Вітаю Вас, Гість


Методична робота це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми.

 

Форми методичної роботи:

1. Педагогічні ради
2. Консультпункт для педагогів «Професіонал»
3. Педагогічні читання,
4. Творча група «Педагогічна майстерня»
5. Семінари-практикуми, тренінги
6. Майстер - клас «Сходиннки зростання»
7. Робота з педагогами – початківцями «Школа педагога»
8. Робота з педагогами, які атестуються «Родзинки педагогічного успіху»
9. Робота з помічниками вихователя в школі «Майстерність»
Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника і планується за трьома напрямками: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта. У роботі з педагогами використовуються колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи. Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично – прогностичний характер. Для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводиться моніторинг, результати якого свідчать про динаміку розвитку професіоналізму педагогів

 

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020 – 2021 н.р.

ЗАВДАННЯ НА  2020 – 2021  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

Керуючись Законами України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Положенням про дошкільний навчальний заклад (затвердженим постановою КМУ від 20.03.2003 № 305), Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затвердженим наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234), інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ від 30 липня 2020 № 1/9-411«Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», відповідно до Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446) та виходячи з аналізу освітнього процесу і методичної роботи у 2019/2020 навчальному році, ураховуючи актуальну суспільно-політичну, соціально-економічну, екологічну ситуацію в країні, досягнення й перспективи розвитку закладу, визначені Стратегією розвитку закладу на 2019-2021 роки, Освітньою програмою закладу педагогічний колектив визначає основні завдання на 2020/2021 навчальний рік:

1. Спрямувати діяльність педагогічного колективу на реалізацію освітньо-виховної моделі «Калиновий сад» на засадах інтеграції через створення освітнього середовища, дружнього до дитини шляхом упровадження технології СЕЕН (соціально-емоційно-етичного навчання).

2. Активізувати роботу щодо осучаснення освітнього процесу, спрямованого на реалізацію завдань БКДО, наступності в роботі ЗДО та школи в умовах реалізації Концепції НУШ щодо формування математичної компетентності дітей дошкільного віку через використання інноваційних засобів навчання (ІДМ О. Брєжнєвої, методики Л.Зайцевої).

3. Спрямувати роботу педагогічного колективу на оптимізацію роботи з валеологічної освіти та фізичного виховання дошкільнят у світлі завдань освітньої лінії «Особистість дитини» БКДО через створення сучасного розвивального середовища, формування ціннісного ставлення до свого здоров’я, використання інтегрованого дидактичного модуля на заняттях з фізичного розвитку дошкільників.

Форми методичної роботи (колективні) у 2020-2021 н.р.

 Cтруктура методичної роботи з кадрами:     

 • Проблемний семінар. Проблема: «Реалізація освітньо-виховної моделі «Калиновий сад» на засадах інтеграції».
 • Школа математичних інновацій. Проблема: «Шляхи підвищення математичної компетентності дітей дошкільного віку через використання інноваційних засобів навчання на основі інтегративного підходу».
 • Семінар-практикум. Проблема: «До здоров’я дітей − через освіту дорослих. Сучасна валеологічна освіта дитини і родини».
 • Майстер-клас інструктора з фізкультури Сергієнко Л.О. «Нова фізкультура – для нового покоління». Проблема: «Інтегрований дидактичний модуль на заняттях з фізичного розвитку дошкільників».
 • Творча лабораторія «Еврика». Проблема: «EQ педагога і дитини». Емоційний інтелект як засіб успішної самореалізації дитини.

 

ПЕРЕЛІК

навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України

 для використання у закладах дошкільної освіти

у 2020/2021навчальному році

 

Працюємо за програмою «Впевнений старт»

Авторський колектив: Н. В. Гавриш Т. О. Піроженко О. С. Рогозянський О. Ю. Хартман А. С. Шевчук Заг. наук. ред. проф. Т. О. Піроженко

Програму оновлено, щоб сприяти успішному розвитку дитини на передшкільному етапі життя.

Зміст програми:

 • не переобтяжений методичними порадами, уточненнями, рекомендаціями, переліками вправ, ігор тощо;

· передбачає свободу вихователів у виборі форм, методів, засобів у реалізації освітніх завдань;

 • орієнтований на:

– закладення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи.

– реалізацію особистісно орієнтованої моделі освітнього процесу.

В основі програми — діяльнісний підхід.

Освітні завдання програми структуровані за видами дитячої діяльності:

 • комунікативна

· здоров’язберігальна й рухова

 • пізнавально-дослідницька:

- у світі предметів;

– у світі людей;

– у світі природи;

– елементарні математичні уявлення;

– досліди та експерименти.

· мовленнєв

· ігрова

· господарсько-побутова

· художньо-естетична

 • завдання з особистісного розвитку.

В окремих розділах:

 • характеристика психологічної зрілості дошкільника

· показники засвоєння програми

 • поради для батьків дітей старшого дошкільного віку

 

Навчально-методичне забезпечення програми

Головна мета діяльності вихователя змістовна організація життєдіяльності дошкільників у специфічних видах дитячої діяльності.

Пропонується два варіанти роботи за програмою:

 • наслідувальний – «Роби як Я» (відтворення)
 • творчий — коли вихователь за зразком самостійно конструюватиме день дитини, а згодом і карту активностей тижня.

 

Комплект навчально-методичного забезпечення програми «Впевнений старт»

1. Методичний посібник «Впевнений старт: книга вихователя» — методичні поради, перспективне планування, календарне планування (за тематичним принципом).

2. Навчальний посібник для дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт: книга дошкільника» — розвивальні завдання за кожним розділом програми, вправи з розвитку дрібної моторики, завдання для роботи з батьками вдома тощо.

3. Альбом «Впевнений старт: альбом для художньо-творчої діяльності».

4. Довідник «Впевнений старт: книга для батьків» — просвітницьке видання для активної співпраці педагогів і батьків майбутніх першокласників.

Інформаційний контент навчально-методичного забезпечення до програми розміщуватимуть на порталі vstart.com.ua.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1424-start-novo-redakts-programi-vpevneniy-start

Працюємо з "Книгою дошкільника"

 

Виконуємо завдання в парах

 

24 жовтня 2018 року в Києві у Великому конференц-залі НАН України відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар для тренерів-представників проекту «Впевнений старт» #VS_Fest_2018, в якому взяла участь вихователь-методист ДНЗ № 21 Коренькова Н.М.

  

 

Консультації

1. Проблеми адаптації дітей до умов ДНЗ та співпраця батьків і вихователя щодо їх вирішення.

2. Соціальна адаптація дітей дошкільного віку засобами гри.

3. Заняття в педпроцесі: сучасний погляд.

4. Музейна педагогіка в освітньому процесі сучасного ДНЗ.

5. Джерела морально-духовного виховання дошкільників.

6. Моделі фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ та їх вплив на зміцнення фізичного і соціального здоров'я.

7. Співпраця з сім'єю щодо формування здорового способу життя дошкільник

8.Природа рідного краю як чинник екологічного та патріотичного виховання дошкільників.

9. Основні положення «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (HAКАЗ МОНУ № 641 від 16 червня 2015 року)

10. Роль спортивних ігор та вправ у вихованні фізичних якостей дошкільників

11. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Корисні посилання

 

Cкарбничка вихователя днз http://skarb-bilyk.at.ua/

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ   http://osvita.ua/school/lessons_summary/doshkillya/

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ http://shop.mcfr.com.ua/ua/catalog/osvita/upravlinnja_doshkilnym_zakladom/#fresh

ВИХОВАТЕЛЬ - МЕТОДИСТ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ http://vmetodyst.blogspot.com/

ПАЛІТРА ПЕДАГОГА    http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=72

 УКРАЇНСЬКІ КАЗКИ  http://kazky.org.ua/

Навчально-методична література для вихователів ДНЗ http://shkilniypidruc.ucoz.ru/load/doshkilnjatam/literatura_dlja_vikhovatelja/52

 Загадки, лічилки, скоромовки та дуже багато цікавого  http://www.abetka-logopedka.org/

 

Для вихователів ЗДО

 Персональний сайт Катерини Крутій - http://ukrdeti.com

Оформлення дитячих навчальних закладів -http://dutsadok.com.ua/

Медико-педагогический проект "Гармония интеллекта и здоровья" - http://www.pesneznaika.ua/

Дитячі садки (ЗДО) України - http://sadiki.in.ua/

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

1. Методичні рекомендації щодо організації роботи в літній оздоровчий період

2. Форми організації життєдіяльності дітей та проведення оздоровчих процедур

3. Консультація для педагогів: "Організація прогулянок влітку"

4. Лист МОНмолодьспорту від 28.05.2012 № 1/9-413. Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"