Неділя, 16.06.2024, 03:40
Вітаю Вас, Гість
 
Вихователь - методист
Коренькова
Наталія Миколаївна
 
Спеціаліст І категорії, педагогічний стаж 23 роки. Освіта – вища. Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут.
 
 


Методична робота – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми.

В умовах реформування національної системи освіти в Україні важливого значення набуває організація методичної роботи в дошкільному закладі. Головна її мета – допомогти педагогічним кадрам в реалізації актуальних питань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та фахового рівня педагогічних кадрів; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. Вирішити ці багатопланові завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів можна через створення оптимальної системи методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.

 

Оптимізація педагогічного процесу у закладі спрямована на:

·             оновлення змісту дошкільної освіти;

·             активізацію творчого потенціалу педагогічних працівників;

·             організацію дієвого освітнього простору і середовища.

·              

Головними завданнями методичної роботи ЗДО є:

·             підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;

·             вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;

·             сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою;

·             підтримка ділового тонусу педагогів;

·             стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;

·             створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання, підвищення комп’ютерної грамотності.