Неділя, 16.06.2024, 03:36
Вітаю Вас, Гість

Махинько Тетяна Михайлівна,
спеціаліст вищої категорії, звання «старший учитель-логопед»
 

Александрова Олександра Вікторівна,
спеціаліст вищої категорії
 

 

 

Напрямки корекційної роботи
у групі для дітей
з порушенням мовлення

Правильне мовлення один із показників готовності дошкільника до навчання в школі, запорука успішного засвоєння письма та читання.
Культура мовленнєвого спілкування потребує від дитини певного рівня мовної та мовленнєвої освіченості, тобто компетентності.

Основними завданнями корекційного навчання у групі з порушенням мовлення є:
• формування і розвиток слухового та фонематичного сприймання, слухової пам'яті;
• формування звуковимови;
• формування навичок диференціації звуків;
• формування складової структури слова і звуконаповнювання складу; формування звуко-складового аналізу і синтезу слова;
• розширення лексичного запасу, формування зв'язного мовлення;
• розвиток пізнавальних процесів (мислення, образної оперативної пам'яті, слухової та зорової уваги, а також здібності до концентрації, розподілення і переключення уваги);
• удосконалення просторово-часових орієнтувань;
• розвиток дрібної моторики рук;
• розвиток конструктивного праксису; розвиток зображувально-графічних здібностей.


Вправляючись в умінні слухати звуки навколишнього світу, діти розвивають фонематичне сприймання, слухову увагу, вміння чути себе.
Робота по формуванню фонематичного сприймання починається з розвитку слухової уваги та слухової пам'яті. В процесі спеціальних вправ та ігор діти вчаться розрізняти немовленнєві звуки.

 

Вправи-ігри – сприяють розвитку фізіологічного та мовленнєвого дихання.


Робота з формування фонематичного сприймання    
Робота з формування фонематичного                         Ігри на  розвиток фізіологічного та        
 сприймання                                                                       мовленнєвого дихання 


   
                 Артикуляційна   гімнастика                      Індивідуальні заняття з  логопедом

   
Вправляння  дітей  в  діалогічному та                 Пальчикові   вправи -  чудовий  стимул
монологічному  мовленні                                           для  розвитку  мовлення  дитини


Нанизування намистинок, застібання ґудзиків, шнурування, гра з мозаїкою, виконання аплікацій, ліплення, конструювання, малювання, розфарбовування, домальовування, з'єднування стрілочками відповідних частин малюнків – все це допомагає малюкові розвинути не тільки дрібні м'язи рук, а й мовлення в цілому, готує до опанування навичок письма.

 

 

 

  

У логопедичній роботі широко використовуються здоров‘язберігаючі технології:


• кінезіологіні вправи;
• сенсорно-кооординаторні рухи;
• біопластика;
• логоритмічні вправи без музичного супроводу;
• алфавіт рухів тіла;
• нетрадиційний масаж.