Четвер, 19.10.2017, 17:31
Вітаю Вас, Гість

Одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне ставлення та повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства. Оскільки реформування змісту та гуманізація цілей дошкільної освіти України є складовою процесу оновлення світових та європейських освітніх систем, на часі реалізації компетентнісної парадигми, яка орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до

нормативних документів та законодавчих актів України

Нормативно-правові документи:

І. Базові

1. Закон України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 49, ст.259) {Із змінами, внесеними згідно із Законами від 16.10.2012} 

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція).

 3.  Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р

4. Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. №602-ІV.

5. Конвенція про права дитини.

 6. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

7. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002).

8. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОН України №1/9-263 від 07.05.2007 р.). 

9. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України №1/9-577 від 29.07.2011 р.).

10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 

ІІ. Установчі документи

1. Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305.

2. Положення про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №306.

3. Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 257).

4. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних закладів (лист від 18.02.2011 №1/9-114).

5. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист МОН України №1/9-36 від 24.01.2007 р.).

6. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010).

7. «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (№1070 від 09.11.2010). 

8. Лист Міністерства № 1/9-315 від 16.06.2016 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

ІІІ. Атестація

1. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України )

2. Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. №930. {Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013}

ІV. Діловодство

1.Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 01.10.2012 №1059   про затвердження «Примірної  інструкції з діловодства в дошкільних навчальних закладах»

V. Медичне обслуговування

1. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496).

2. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826. 

VІ. Обладнання

1. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 р. №509.

2. Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2006 р. №1/9-153).

УІІ. Планування

1. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 р. №1/9-455).

2. Про організацію і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі (№ 14/18-3082 від 26.07.2010).

3. Інструктивно-методичний  лист МОН України "Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/20147навчальному році " від року №

УІІІ. Охорона життя і здоров’я

1. Лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 «Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».

2.  Наказ Міністерства охорони життя і здоров’я України від 23.07.2002 №280. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб.

4. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

5. Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період” від 16.03.2013 №1/9-198

 6. Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період від 28.05.2012 №1/9-413

7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України  24 березня 2016 року N 234

«Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів»

8. Наказ 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

ІХ. Робота з дітьми, які не відвідують ДНЗ

1. Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку».

2. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (лист МОН України №1/9-583 від 04.10.2007).

3.  Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОН № 1/9-510 від 18.12.2000 року).

4.  Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714).

Х. Робота з батьками

1. Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, наказ МОН України

2. Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист МОН України №1/9-666 від 27.09.2010 р.).

3. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України №1/9-811 від 17.12.2008 р.).

4. Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховують в умовах сім’ї, затверджене наказом МОН України 30.06.2011 №714. 

ХІ. Харчування

1. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227.

2. Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591.

3. Наказ МОН молоді та спорту України від 23.05.2012 р. №1/9-396 „Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

4. Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України від 19.05.2008 №1/9-323.

 5.Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 „Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”

 

Програмно-методичне забезпечення

Базовий компонент дошкільної освіти

Програма "Українське дошкілля" ранній вік

Програма "Українське дошкілля" молодший вік

Програма "Українське дошкілля" середній  вік

Програма "Українське дошкілля" старший вік

Програма "Українське дошкілля" музичний розвиток

Програма "Оберіг"

Програма "Я у Світі" (частина 1)

Програма "Я у Світі" (частина 2)

Програма "Соняшник" (ранній вік)

Програма "Соняшник" (дошкільний вік)

Парціальні програми

 

Програма "Грайлик"

Програма "Казкова фізкультура"

Програма "Радість творчості"

Програмаи"Про себе треба знати, про себе треба дбати"

Програма "Скарбниця моралі"

 

Програма розвитку конструктивних здібностей

дітей дошкільного віку

«ЛЕГО-конструювання»

Програма  "ЛЕГО - конструювання"