П`ятниця, 24.05.2019, 09:16
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2015 » Липень » 2 » Протокол № 4 загальних зборів колективу та батьків ДНЗ № 21
10:48
Протокол № 4 загальних зборів колективу та батьків ДНЗ № 21

Протокол № 4

загальних зборів колективу та батьків

ДНЗ №21

від 05.06.2015р.

Присутні:  42 члени колективу закладу,

голови батьківських комітетів груп.

Голова: завідувач ДНЗ№21 Пищик Т.С.

Секретар: Самойленко М.К.

 

                                                  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Звіт  про стан освітньо-виховної роботи закладу за 2014-15 навчальний рік.

Доповідач: завідуюча ДНЗ №21 Пищик Т.С.

1.1.Зміцнення матеріально-технічної бази закладу у поточному році.

Доповідач: голова батьківського комітету Якименко С.В..

2. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей дошкільного віку.

Доповідач:медсестра Рибіна Л.В.

1. Слухали: завідуючу ДНЗ №21 Пищик Т.С.., яка розповіла, що згідно річного плану на 2014-2015 н. р. в дошкільному навчальному закладі методична робота з кадрами спланована за трьома напрямками: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта. Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

         У 2014-2015 н. р. методична робота в закладі проводилась з урахуванням вимог оновленого Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини «Українське дошкілля» перспектив розвитку дошкільного навчального закладу та пріоритетних завдань роботи педагогічного колективу.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою роботу на вирішення науково-методичної проблеми «Удосконалення освітньо-виховного процесу, спрямованого на успішний розвиток дитини через створення акмеологічного середовища, впровадження  акмеологічної освітньої технології «Створення ситуації успіху», формування духовної культури».

Творчими педагогами ДНЗ був створений методичний проект роботи для реалізації науково-методичної проблеми, стратегічною метою якого є переведення освітньо-виховного процесу на якісно вищий рівень через формування акмеологічного середовища, у якому відбувається цілісний розвиток кожного суб’єкта педагогічного процесу, впровадження акмеологічної освітньої технології «Створення ситуації успіху», сучасних технологій формування духовної культури; створення колективного досвіду на базі науково-методичної ідеї.

У 2014-2015 н.р. було реалізовано підготовчо–теоретичний етап проекту, в рамках якого була проведена діагностика рівня професійної майстерності працівників, рівня готовності педагогів до роботи над науковою проблемою та готовності до інноваційної діяльності, проводилась системна робота з метою створення умов для реалізації проблеми: вивчення теоретичних основ проблеми.

Системною була також робота щодо самоосвіти педагогічних працівників.

З педагогами протягом навчального року проводилися співбесіди, аналіз фахової літератури, опрацьовувалися нормативно-правові документи.

В процесі роботи над науково-методичною проблемою під час проблемного семінару «Організація роботи над науково-методичною проблемою: «Удосконалення освітньо-виховного процесу, спрямованого на успішний розвиток дитини через створення акмеологічного середовища, впровадження акмеологічної освітньої технології «Створення ситуації успіху», сучасних технологій формування духовної культури» розглядалися питання: «Акмеологія – наука XXI століття», «Акмеологічні технології та їх роль в начально-виховному процесі дошкільного закладу».

З метою вдосконалення роботи щодо впровадження інноваційних технологій організовано творчу групу, яка працювала з проблеми «Шляхи впровадження акмеологічної технології «Створення ситуації успіху», сучасних технологій формування духовної культури в реалізації завдань соціалізації дитини», результатом діяльності якої є випуск інформаційно-методичного вісника з проблеми та розширення методичної бази за темою.

Річним планом роботи закладу на 2014-2015  н.р. передбачена система методичної роботи щодо методичного супроводу програми «Українське дошкілля», надання методичної допомоги педагогічним працівникам з удосконалення якості освітньо-виховного процесу за освітніми лініями «Дитина у соціумі», «Мова дитини» Базового компоненту дошкільної освіти.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала діагностично – прогностичний характер. Для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією проводився моніторинг (тестування «Нова програма «Українське дошкілля», анкетування молодих педагогів «Нова програма: проблеми, труднощі в роботі»)  результати якого дали можливість прослідкувати динаміку розвитку професіоналізму педагогів, виявити  найбільш дієві форми роботи.

З урахуванням результатів діагностування педагогічних кадрів  проведені консультації, на належному рівні організована робота семінарів, тренінгів, майстер-класу тощо.

У 2014-2015 навчальному році  педагогічний колектив працював над реалізацією  пріоритетних завдань:

1. Реалізація проекту «Успішна адаптація і соціалізація як умова вдосконалення роботи з розвитку  дітей раннього віку» 

2. Впровадження технології «Створення ситуації успіху» в реалізації завдань соціалізації дитини з використанням  акмеологічного  підходу в роботі з кадрами та дітьми.

3. Реалізація завдань розвитку морально-духовних якостей дошкільника як важливого чинника соціалізації.

4. Формування комунікативних навичок та зв’язного мовлення дітей шляхом використання на заняттях та в повсякденному житті сучасних технологій.

З метою реалізації проекту «Успішна адаптація і соціалізація як умова вдосконалення роботи з розвитку дітей раннього віку» було проведено тематичний семінар з елементами тренінгу, наслідками роботи якого стало збагачення знань педагогів щодо розвитку та покращення психологічного здоров’я дитини раннього віку. Педагогам груп раннього та 2 молодшого дошкільного віку надавалася системна консультативна допомога з питань соціальної адаптації дітей, різних її засобів та організації роботи з батьками з проблем, що виникають в даний період.

У 2014-2015 н.р. педагогічним колективом дошкільного закладу було зроблено акцент на розвиток духовного потенціалу особистості дошкільника.

В процесі роботи семінару-практикуму «Творимо духовний світ дитини» були розглянуті актуальні питання формування духовної культури дитини-дошкільника: завдання формування духовно-моральних цінностей у дошкільників у світлі програми «Українське дошкілля», напрямки формування високодуховної особистості; виховні технології (уроки добра і краси, робота з етичними казками, подорожі до країни Милосердя); психотехнології та гімнастики почуттів («Жива вода», «Серце на долоні», «Тепло рук Друзів»); ігрові технології «Квітка доброти», «Дзвіночки совісті», «Промінчики людяності»; ситуації морального вибору (порівняльні, оцінювальні, проблемні).

Підвищенню педагогічної майстерності вихователів щодо формування комунікативних навичок та зв’язного мовлення дітей шляхом використання на заняттях та в повсякденному житті сучасних технологій сприяв семінар з актуальних проблем розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку та майстер-клас «Мовленнєва гармонія» вихователя Денисенко Л.О. з проблеми «Інноваційні технології  мовленнєвого розвитку дошкільників. Методика роботи з коректурними таблицями (Н. Гавриш) та навчання дітей розповіданню за схемами (авт. О.Білан, К.Крутій)», які дали змогу педагогам чітко уяснити основні вимоги до мовленнєвих занять в системі сучасної дошкільної освіти, обговорити питання про найважливіші проблеми, пов’язані з навчанням дітей грамоти та шляхи їх вирішення, про співпрацю ДНЗ та школи з мовленнєвого розвитку дошкільників та використання схем – моделей, опорно – коректурних таблиць, структурно – логічних схем у роботі з розвитку мовлення дошкільників.

В результаті роботи педагогів над проблемою «Формування комунікативних навичок дошкільників» були розроблені інтелектуально-мовленнєві вправи, завдання, ігри з використанням коректурних таблиць відповідно до теми тижня та вікових особливостей дітей, створені схеми-моделі для опису іграшок, предметів одягу, пір року.

З метою поширення досвіду педагогічного колективу з проблеми модернізації освітньо-виховного процесу щодо формування мовленнєвої компетентності дітей на базі дошкільного навчального закладу 05.02.2015 відбулася нарада – семінар для завідувачів, вихователів-методистів ДНЗ та студентів НДУ - «Мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку. Інноваційний підхід». У процесі семінару піднімалися актуальні питання модернізації змісту формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку, був проведений майстер-клас вчителів-логопедів Махинько Т.М. та Александрової О.В. з проблем: «Використання пальчикових ігор та вправ з пріоритетом пізнавального та мовленнєвого розвитку дошкільників при вивченні лексичних тем», «Використання карт розумових дій та коректурних таблиць для роботи з дітьми»; вихователя Денисенко Л.О. «Словникова робота з дітьми дошкільного віку».

Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будувалася таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

Курси підвищення кваліфікації пройшли музичний керівник Андрейкіна А.М., інструктор з фізкультури Сергієнко Л.О., вихователь-методист Коренькова Н.М.

Проведена чергова атестація вихователів Шульги О.М., Кацалап Н.І., Якобсон Ю.В., Забіли Н.О. (присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії), вихователя Момот Т.П. (відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»), вчителя-дефектолога Ракової В.М.  (відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»), музичних керівників Іващенко Ю.М. (відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»), Андрейкіної А.М.(відповідає раніше присвоєному 7 тарифному розряду).

Аналіз методичної роботи за 2014-2015 н.р. показав, що в дошкільному навчальному закладі проведена системна робота щодо реалізації пріоритетних завдань роботи педагогічного колективу.

Виступили:

Канюка І.В., член батьківського комітету старшої групи № 2, яка зазначила, що в дитячому садку відбулись значні зміни в покращенні і навчально-виховної роботи, і оздоровчої роботи, і харчування, і матеріально-технічної бази ДНЗ.

1.1. Виступила голова батьківського комітету Якименко С.В. зазначила, що робота педагогів та батьків закладу спрямована на покращення та зміцнення матеріально-технічної бази дитячого навчального закладу (ясел-садка) № 21 «Калинонька», необхідної для створення сучасних, естетичних, розвиваючих умов, в яких закладається фундамент творчої, соціально значимої особистості. На перших батьківських зборах груп та зборах батьківського комітету дитсадка складено кошторис використання батьківських коштів. Протягом звітного періоду зроблено немало, -встановлено:

- вікна: 22 шт - 64330 грн. (5 шт.- харчоблок (7137 грн..), 2 шт.- пральня (3673 грн..), 2шт. - дошкільна молодша група № 2(5000 грн.), 2 шт. - дошкільна старша група № 1 (6000 грн.),1 шт.- дошкільна старша група № 2 (2600 грн.) 1 шт- зорова група ( 2000 грн.),1 шт.-дошкільна молодша група № 1 (8500 грн.), 2 шт.-група раннього віку№ 2 (7850 грн.), 1 шт- дошкільна середня група № 1 (6000грн.), 1 шт- логопедична група № 1(2570 грн.), 2 шт- дошкільна середня група № 2 (5000грн.), 2 шт- логопедична група № 2(8000 грн.));

- альтанку: група з порушенням зору (1500 грн.);

-двері металопластокові балконні: 2 шт – 5400 грн(дошкільна молодша група № 2 (2700 грн, група раннього віку № 2 (2700 грн.));

- підвісні стелі: 4 коридори – 6500 грн.;

- пісочницю: дошкільна старша група № 2 (1000 грн.)

Придбано:

-килимове покриття: 1 група - 263 грн. (дошкільна молодша група № 2(263 грн.));

- дидактичні ігри: 3 групи – 2847 грн (дошкільна молодша група № 2(521 грн.), дошкільна старша група № 2 (670 грн.), логопедична група № 1(1656 грн.));

- посуд: 3 групи та харчоблок – 1992 (дошкільна молодша група № 2(900 грн.), дошкільна старша група № 1 (300 грн.), логопедична група № 1(192 грн.), харчоблок -600 грн));

- іграшки: 3 групи – 3400 грн. (дошкільна молодша група № 1 (800 грн.), дошкільна середня група № 2 (600грн.), логопедична група № 2(2000грн.);

- кухонну стінку для помічника вихователя: (група раннього віку (3620 грн.) дошкільна старша група № 2 (1000 грн.));

- меблі: 4 групи – 4155 грн. (логопедична група № 1(2585 грн.), дошкільна середня група № (370грн.), - логопедична група № 2(1000грн.), логопедична група № 2(200 грн.));

- мультимедійний проектор та екран – 3750 грн.;

- дитячі пледи: 58 шт. – 6950 грн.

Проведені поточні ремонти в 6 групах

Використано – 114397,85 грн.

Виступили:

1. Пищик Т.С., завідуюча ДНЗ, яка доповіла присутнім, що з міського бюджету були виділені кошти для придбання електричної 4-х конформної плити з духовою шафою (12700 грн.).та виділяються кошти в розмірі 64500 грн. для встановлення 11 вікон та 5 дверей.

2. Козій В.В., завгосп, який доповів, що працівники - чоловіки брали безпосередню участь в ремонтних роботах і в групових приміщеннях, і на майданчиках.

Морміль О.А., голова БК дошкільної молодшої групи № 2 яка вказала на раціональне і доцільне використання спонсорських коштів.

Заслухавши та обговоривши звіт керівника ДНЗ №21 Пищик Т.С.. про роботу закладу за 2012-13 навчальний рік та використання грошових спонсорських надходжень

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Роботу керівника ДНЗ №21 вважати задовільною.

1.2. Прийняти до уваги звітну інформацію.

1.3. Продовжити роботу над створенням закладу нового сучасного типу.

1.4. Кошти, отримані від батьків на покращення матеріально-технічної бази дитсадка у 2014- 2015 навчальному році використані за призначенням.

2.По другому питанню виступила медсестра Рибіна Л.В., яка зазначила, що літо – найприємніша пора.

Організація літнього оздоровлення та відпочинку має велике значення для відновлення сил, поліпшення стану здоров`я дітей.

Влітку батьки прагнуть, аби їхні діти добре відпочили. Окрім поїздки на море чи до бабусі, малюків можна оздоровити у дошкільному закладі. В нашому садочку літньої пори діти частіше бувають на свіжому повітрі, на майданчиках. Адже саме тут відбуваються основні оздоровчі моменти.

Діяльність дошкільного навчального закладу у літній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань через різні види дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної, комунікативно–мовленнєвої, художньої, предметно–практичної тощо.

В літній період в садочку організовано режим з максимальним перебуванням дітей на свіжому повітрі та активним відпочинком.

Ранок в садочку починається із зарядки.

Фізичне виховання підростаючого покоління є одним із найважливіших напрямів сучасної дошкільної освіти. Воно спрямовується на збереження і зміцнення здоров'я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення із будовою і основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

Особливу увагу приділяємо організації і проведенню літніх спортивних свят та розваг. Ці заходи надовго запам’ятаються малюкам цікавими змаганнями та конкурсами, веселими зустрічами з казковими героями, радістю і посмішками.

Вихователі використовують усі можливості природного середовища. Літні міні-заняття влаштовують у куточках відпочинку: на травичці. Діти полюбляють казкотерапію, музикотерапію, психогімнастику, пальчикову гімнастику, масаж на свіжому повітрі.

У всіх групах влітку проводяться загартовуючі заходи: повітряні ванни, сонячні ванни і загартування водою.

Пам'ятайте: на сонці дитині спершу можна перебувати 5 хвилин.

Поступово тривалість перебування на сонці доводять до 15 хвилин. Найкраще малюкам засмагати у напівзатінку, якій створюють листя дерев та кущів.

Повітряні ванни приймаються при температурі повітря + 21 С до + 15 С до 30 хвилин влітку. Особливо ефективні вони, якщо проводяться в русі. Щоб діти не втомилися вправи великої рухливості чергуються із спокійними. Коли дуже тепло діти можуть бавитися весь день  у  самих  трусиках  та  легеньких маєчках. Завдяки сонячним променям під шкірою відкладається вітамін «Д», що оберігає малюків від хвороб.

Водні процедури (обтирання рукавичкою, обливання ніг, купання у басейні) очищують шкіру від бруду, поліпшують кровообіг у судинах.

Слід не забувати, що влітку збільшується ризик: перегрівання, сонячних опіків, зниження апетиту в спекотні дні, небезпека шлунково-кишкових захворювань, травм.

Теплої пори року одяг дитини має бут легкий і зручний. Найліпше з натуральних тканин, бо синтетичні тканини можуть викликати подразнення шкіри і, навіть, алергію. Голова дитини повинна бути закрита хустинкою або панамкою. Найкраще мати головний убір з  козирком, щоб сонце не сліпило очі.

Взуття має бути легке, в якому зручно бігати та стрибати. Найліпше – це сандалики, що мають упор для пальців і добре фіксуються на нозі ремінцем. Закриті туфлі на гумовій підошві, а тим паче кросівки з штучної шкіри, парять ноги, що для дитини дуже шкідливо ( в неї , навіть, може розвинутися ревматизм). «Шльопки» легко спадають з ніг, а якщо маля дуже рухливе, можуть стати причиною вивиху.

Значний час протягом дня відводиться на гігієнічний догляд за дітьми і роботу, пов’язану з вихованням у них гігієнічних навичок. Ретельний догляд за дітьми-основна умова охорони їх від захворювань. Перш за все вихователі слідкують за чистотою рук. Дітей привчають мити руки після забруднення і після користування туалетом. Миття ніг в дошкільному закладі проводиться влітку перед обідом. Маленьким дітям миють ноги дорослі, а діти середньої і старшої групи привчаються робити це самостійно.

Влітку діти охоче п`ють воду просто на майданчиках. Для пиття завжди приготована свіжа кип’ячена вода. На прогулянку помічники вихователя виносять чайник і чашки з водою. Свіже повітря та різноманітна діяльність підвищують апетит. Для прийому їжі діти сідають за стіл в спокійному стані, тоді їжа буде краще засвоюватися організмом.

Під час оздоровчого періоду для дітей створено додатковий прийом їжі – другий сніданок з 10.00 до 11.00 у вигляді фруктів, соків, які видаються під час прогулянки.

Оздоровлений та загартований організм легше переносить фізичні і розумові навантаження.

У кожній сім'ї насамперед дбають про те, щоб діти росли здоровими, веселими  та  бадьорими.

Літо – найкраща пора, щоб розпочати рішучі дії задля зміцнення здоров'я дитини.

 

 

 

Голова зборів:                   Т.С. Пищик

Секретар:                           М.К.Самойленко

Переглядів: 24614 | Додав: sad21nizhyn | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: